Make your own free website on Tripod.com

[ home ]

 Sejarah = perutusan = perasmian = falsafah = lagu = logo = ikrar = panduan = mata pelajaran = warga pentadbir = kurikulum = ko-kurikulum = halatuju = pangkat = data pelajar = putera-puteri = pibg = kelab komputer = pendaftaran = jasamu dikenang =


UJIAN DAN PEPERIKSAAN

  1. Kehadiran dalam semua ujian dan peperiksaan adalah wajib.
  2. Pelajar-pelajar yang mempersendakan ujian dan peperiksaan dalam apa-apa bentuk sekalipun dianggap melakukan kesalahan berat dan akan dikenakan tindakan.
  3. Pelajar-pelajar mestilah menjauhkan diri dari sebarang penyelewangan atau ketidakjujuran dalam ujian atau peperiksaan.Untuk peperiksaan PMR , SMU, SPM dan STU pelajar-pelajar hendaklah mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh Lembaga / Majlis Peperiksan Malaysia / Lembaga Peperiksaan JHEAINS.
  4. Memalsukan tandatangan atau markah dalam Kad / Buku Rekod Kemajuan Pelajar adalah kesalahan berat.
  5. Kad / Buku Rekod kemajuan hendaklah dikembalikan kepada Wali Kelas selepas ditandatangani oleh ibubapa / penjaga dalam tempoh yang ditetapkan.

Ke atas

Penerimaan Pelajar Baru - Kehadiran Ke Sekolah - Perhimpunan Mingguan - Tatalaku Dan Disiplin Sekolah - Pakaian Dan Kekemasan Diri- Bahasa Pengantar - Ujian Dan Peperiksaan - Kegiatan Ko-Kurikulum - Pembayaran / Yuran Sekolah - Kemudahan Yang Disediakan - Pelawat / Tamu Sekolah - Surat Menyurat