Make your own free website on Tripod.com

[ home ]

 Sejarah = perutusan = perasmian = falsafah = lagu = logo = ikrar = panduan = mata pelajaran = warga pentadbir = kurikulum = ko-kurikulum = halatuju = pangkat = data pelajar = putera-puteri = pibg = kelab komputer = pendaftaran = jasamu dikenang =

SYARAT-SYARAT PENERIMAAN MASUK KE TINGKATAN 1

  1. Calon-calon hendaklah berumur di antara dua belas tahun hingga tiga belas tahun pada 1 Januari pada tahun calon-calon tersebut mendaftar . Calon-calon yang berumur sebelas tahun boleh dipertimbangkan dengan syarat calon berkenaan telah tamat dan memiliki Sijil UPSR. Calon-calon yang berumur empat belas tahun hanya akan mendapat pertimbangan setelah mendapati ada kekosongan dan ibu bapa / penjaga membuat pengakuan bahawa pelajar tersebut sanggup duduk di Tingkatan Satu (1) seperti di Sekolah Menengah Kebangsaan pada masa / tahun yang sama.
  2. Calon-calon mestilah warganegara Malaysia yang mempunyai dokmenem-dokumen yang sah daripada Jabatan Pendaftaran Negara.
  3. Keputusan Sijil Rendah Ugama ( SRU ) setiap calon hendaklah mencapai 60 % ke atas dan lulus mata pelajaran Al-Qur'an dan Bahasa Arab.
  4. Lulus Ujian Penilaian Sekolah Rendah ( UPSR ).
  5. Menjelaskan segala jenis pembayaran yang ditetapkan dari semasa ke semasa.
  6. Sihat tubuh badan.

Ke atas

Penerimaan Pelajar Baru - Kehadiran Ke Sekolah - Perhimpunan Mingguan - Tatalaku Dan Disiplin Sekolah - Pakaian Dan Kekemasan Diri- Bahasa Pengantar - Ujian Dan Peperiksaan - Kegiatan Ko-Kurikulum - Pembayaran / Yuran Sekolah - Kemudahan Yang Disediakan - Pelawat / Tamu Sekolah - Surat Menyurat