Make your own free website on Tripod.com

[ home ]

 Sejarah = perutusan = perasmian = falsafah = lagu = logo = ikrar = panduan = mata pelajaran = warga pentadbir = kurikulum = ko-kurikulum = halatuju = pangkat = data pelajar = putera-puteri = pibg = kelab komputer = pendaftaran = jasamu dikenang =


PEMBAYARAN SEKOLAH

9.1 Setiap pelajar wajib menjelaskan yuran yang ditetapkan oleh sekolah semasa mendaftar atau dalam tempoh yang ditetapkan.

9.2 Yuran peperiksaan PMR / SMU mestilah dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan.

9.3 Pembayaran Sekolah adalah seperti berikut : *

1. Yuran Pendaftaran Awal RM 10.00 Setahun

2. Yuran Kebajikan /Sukan: RM 10.00 Setahun

3. Yuran Asrama RM 100.00 Setahun

4. Tabung P.I.B.G. RM 10.00 Setahun

5. Buku Teks Agama / Arab RM 50.00 Setahun

6. Buku Kerja akademik / Arab RM 25.00 Setahun

7. Majalah Sekolah RM 15.00 Setahun

8. Kelab Komputer RM 25.00 Setahun

Jumlah : RM 245.00 Setahun

* Pembayaran adalah tertakluk pada perubahan dari masa ke semasa.

Pembayaran hendaklah dijelaskan pada tiap awal tahun/semasa pendaftaran.


Ke atas

Penerimaan Pelajar Baru - Kehadiran Ke Sekolah - Perhimpunan Mingguan - Tatalaku Dan Disiplin Sekolah - Pakaian Dan Kekemasan Diri- Bahasa Pengantar - Ujian Dan Peperiksaan - Kegiatan Ko-Kurikulum - Pembayaran / Yuran Sekolah - Kemudahan Yang Disediakan - Pelawat / Tamu Sekolah - Surat Menyurat