Make your own free website on Tripod.com

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Tingkat 3, 9, 10, Blok A, Wisma MUIS Jalan Sembulan, Peti Surat 11666 88818 Kota Kinabalu Sabah, Malaysia. No.Telefon : 088-222435 / 219832, Fax : 088-239415

***************************************************************

Sila cetak borang ini dan hantar kepada Bahagian Penerimaan Pelajar JHEAINS setelah tawaran dibuka.

BORANG PERMOHONAN MASUK

KE TINGKATAN SATU ( 1 ) SMU JHEAINS

 

A.BUTIR-BUTIR PEMOHON

 1. Nama Penuh : ....................................... No. K.P / S.B: ....................
 2. Tarikh Lahir : .................................. Tempat Lahir : ..........................

  Jantina :................................. Umur Pada Januari 20 :........................

  Warganegara :....................... Alamat Surat-menyurat ........................

  Telah lulus Peperiksaan Darjah VI SUIS JHEAINS tahun :..................

  yang berpusat di : .............................................................................

  angka giliran No :................ Peratus markah yang diperolehi ...........%

  Mata Pelajaran Yang Gagal :

  1. .................................................

  2. .................................................

  3. .................................................

  4. .................................................

 3. Bersekolah di SK / SMK ..................................................................
 • Lulus Darjah / Tingkatan : ......................... Tahun : ...........................

  Saya mengaku bahawa butir-butir tersebut di atas adalah benar.

  Tandatangan pemohon,

  ..................................

  Tarikh : ......................


 • B.BUTIR-BUTIR DIRI IBU BAPA / PENJAGA

  1. Nama Penuh : ........................................... No.K.P :..........................
  2. Tarikh Lahir : ................................. Warganegara : ...........................

   Hubungan dengan pemohon : ..........................................................

  3. Alamat surat-menyurat : ....................................................................
  4. ........................................................................................................
  5. Pekerjaan :..................................Pendapatan Sebulan :......................
 • Ramai Tanggungan :.............................................. Orang

  Saya mengaku bahawa keterangan tersebut di atas adalah benar.

  Tandatangan ibu bapa / penjaga murid,

  .........................................................

  Tarikh :.........................

 • UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

  Permohonan ini diterima / tidak diterima masuk / akan dipertimbangkan dalam tingkatan ................... SMU ....................................................

  PERHATIAN

  1. Semua butir yang diisi di dalam borang ini hendaklah dengan huruf besar.
  2. Borang permohonan ini hendaklah dialamatkan kepada :

   Bahagian Pendidikan,

   Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah

   Peti Surat 11666

   88818 Kota Kinabalu

  3. Permohonan ini bukannya menjamin kemasukan anda, ia tertakluk kepada pencapaian peratus dan umur pemohon yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.
  4. Permohonan hendaklah disertakan bersama salinan sijil kelahiran / kad pengenalan pemohon dan juga salinan kad pengenalan ibu bapa / penjaga murid.
  5. Butir-butir yang diberi tidak benar adalah boleh menyebabkan permohonan ini tidak akan dipertimbangkan.

   [ home ]

    Sejarah = perutusan = perasmian = falsafah = lagu = logo = ikrar = panduan = mata pelajaran = warga pentadbir = kurikulum = ko-kurikulum = halatuju = pangkat = data pelajar = putera-puteri = pibg = kelab komputer = pendaftaran = jasamu dikenang =