Make your own free website on Tripod.com

[ home ]

 Sejarah = perutusan = perasmian = falsafah = lagu = logo = ikrar = panduan = mata pelajaran = warga pentadbir = kurikulum = ko-kurikulum = halatuju = pangkat = data pelajar = putera-puteri = pibg = kelab komputer = pendaftaran = jasamu dikenang =


Kehadiran Ke Sekolah

 •  Masa Persekolahan Pelajar Sakit Kelas Gantian tatalaku Dalam Kelas

   Tugas Ketua Kelas Dan Penolongnya

   

  MASA PERSEKOLAHAN

  Waktu persekolahan adalah seperti berikut * :

  Isnin - khamis : 7.00 - 1.20 P.M

  Jumaat : 7.00 - 11.35 A.M

  * Nota : Tertakluk pada pindaan.

  1. Setiap pelajar wajib hadir ke sekolah setiap hari persekolahan melainkan terdapat sebarang perubahan dari pihak sekolah.
  2. Semua pelajar hendaklah berada di kelas 10 minit sebelum loceng dibunyikan.
  3. Semua pelajar hendaklah membaca Al-Qur'an / bertadarus selama 10 minit sebelum pelajaran bermula kecuali yang 'berhalangan'.
  4. Setiap pelajar yang berhalangan hadir ke sekolah dikehendaki memohon " Tashrih" ( Surat Kebenaran Tidak Hadir ) daripada wali kelas.
  5. Pelajar-pelajar yang hadir lewat mestilah terlebih dahulu merekodkan namanya dalam Buku Rekod Kedatangan Lewat sebelum masuk ke kelas
  6. Tidak sesiapapun dibenarkan pulang ke asrama sebelum masa pulang kecuali dengan izin pihak sekolah.
  7. Jika pelajar tidak hadir ke sekolah 3 hari berturut-turut tanpa sebab yang munasabah, maka pihak sekolah akan menghantar surat kepada ibubapa / penjaga yang berkenaan jika dalam masa 7 hari surat sekolah tidak berjawab atau masih tidak hadir sekolah tindakan tegas akan diambil.( Bagi kes tidak hadir ke sekolah selepas cuti )
  8. Pelajar tidak dibenarkan berkeliaran di luar kelas semasa ketiadaan guru.
  9. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah di sepanjang waktu persekolahan tanpa kebenaran dari Pengetua / Guru Bertugas.
 • Back to top

   

  PELAJAR YANG SAKIT

  1. Pelajar-pelajar yang sakit dan atau hendak pergi ke hospital hendaklah memohon kebenaran wali kelas atau guru bertugas.Untuk ke hospital pelajar-pelajar akan diberi sekeping surat. Keratan daripada surat itu hendaklah dikembalikan kepada wali kelas selepas ditandatangani dan dicop oleh Pegawai Perubatan yang bertugas.
 • Back to top
 • KELAS-KELAS GANTIAN
  1. Pelajar-pelajar diwajibkan datang ke kelas-kelas gantian/kelas tambahan/kelas bimbingan yang diatur oleh pihak sekolah atau yang diberi oleh guru-guru sekolah.
 • Back to top
 • PERATURAN DALAM BILIK DARJAH
  1. Pelajar-pelajar hendaklah memastikan kebersihan alat kelengkapan di bilik darjah setiap masa.
  2. Pelajar-pelajar dilarang melakukan perkara-perkara yang berikut :
 • Back to top
 • TUGAS-TUGAS KETUA DAN PENOLONG KETUA KELAS

  1. Ketua kelas dan penolongnya bertanggungjawab di atas ketenteraman bilik darjah semasa semasa ketiadaan guru.
  2. Semasa ketiadaan guru ketua darjah dan penolongnya bertanggugjawab mengingatkan guru jika terdapat guru yang terlupa masuk ke kelas.
 • Back to top

 • Penerimaan Pelajar Baru - Kehadiran Ke Sekolah - Perhimpunan Mingguan - Tatalaku Dan Disiplin Sekolah - Pakaian Dan Kekemasan Diri- Bahasa Pengantar - Ujian Dan Peperiksaan - Kegiatan Ko-Kurikulum - Pembayaran / Yuran Sekolah - Kemudahan Yang Disediakan - Pelawat / Tamu Sekolah - Surat Menyurat